315 Peck Street, Building 3, New Haven, CT 06513         203 777 7760

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Blogger Icon
  • Grey Instagram Icon

Blinn Jacobs, Apeiron, 2018, Casein, oil pastel, Gatorboard, 22" x 33"